Scio Eductor

Wat is de Scio Eductor?

De SCIO Eductor is een instrument dat door therapeuten wordt gebruikt om energieën in het lichaam te meten en te beoordelen. Op basis van deze uitkomsten wordt de SCIO Eductor toegepast voor de behandeling van kwalen. De SCIO Eductor analyseert, verlicht en corrigeert de stressfactoren die ziektes en stoornissen in het lichaam kunnen veroorzaken.

Ongeveer 6000 therapeuten maken wereldwijd al meer dan 15 jaar van de SCIO Eductor gebruik. De SCIO Eductor is onder meer gebaseerd op principes van de kwantumbiologie en de kwantumfysica, wetenschappen van de uiterst subtiele vormen van energie.

De energieën in het lichaam kunnen worden gemeten en beoordeeld via bioresonantie en biofeedback:

SCIO Eductor ‘scant’ het lichaam op tal van onderdelen bv. virussen, tekorten en allergieën;
deze gegevens worden vergeleken met een ‘norm’;
de verkregen resultaten geven de therapeut gedetailleerde informatie over de mate van disbalans, toxiciteit, disfuncties en andersoortige zwakke plekken in het lichaam;
om deze te herstellen, kiest de SCIO Eductor vervolgens de passende oplossingen uit zijn database van ca. 950 verschillende therapeutische mogelijkheden.

Analyse en therapie

De SCIO Eductor is inzetbaar voor zowel analyse als therapie:

 • als geavanceerd meetinstrument is de SCIO Eductor een ultrasnelle en betrouwbare bron van informatie omtrent de sterke en de zwakke punten in de gezondheidsstatus van de patiënt. Ook ‘vergeten’, of onopgemerkte contacten in het verleden met virussen, bacteriën, etc. worden geregistreerd; deze kunnen een belangrijke aanwijzing betekenen binnen het totale referentiekader van de patiënt;
 • door het groot aantal ingebouwde energetische helingsmethoden kan de SCIO Eductor de geconstateerde probleemgebieden direct therapeutisch positief beïnvloeden – in behandelingen variërend van 3 seconden, tot onbeperkte duur;
 • tijdens iedere therapeutische toepassing blijft de SCIO Eductor steeds automatisch binnen fracties van seconden vaststellen of en in hoeverre het lichaam de aangeboden energetische veranderingen weet op te pakken. Waar nodig zal SCIO Eductor een behandeling staken, bijstellen of verlengen (autofocus).

Waarop kan de SCIO Eductor testen

De SCIO Eductor test op onder meer:

 • allergenen
 • geopathische stress
 • voedselovergevoeligheid
 • zuur/base evenwicht
 • vitaminedeficiënties
 • aminozuren
 • mineralen
 • enzymen
 • functies van bijnieren, hypofyse en schildklier
 • ziektegeschiedenis
 • depressie
 • toxische belasting
 • omgevingsfactoren
 • hormoonspiegels
 • organen
 • elektromusculaire respons
 • virussen, bacteriën, parasieten, schimmels
 • prionen
 • medicijnwerking
 • emotionele-, mentale factoren

Meest gestelde vragen

Wat is de SCIO Eductor?

SCIO Eductor staat voor Scientific Consciousness Interface Operatingsystem. Het is een uniek en ultramodern biofeedback instrument dat de respons meet van het ‘onbewuste’ lichaam op de uitgestuurde frequenties. De SCIO Eductor kan stress in het lichaam opsporen en verminderen. Tijdens het testen resoneert het apparaat gedurende 0,01 seconde met duizenden weefsels, organen, nutriënten, toxinen en allergenen, en stelt het de mate vast waarin het lichaam daarop reageert. De in het lichaam onbewust aanwezige informatie wordt op de computer ‘bewust’ gemaakt door getallen en grafieken.

Wat doet SCIO Eductor?

De SCIO Eductor scant het lichaam van de patiënt zoals een virusscan dat op een computer doet. De SCIO Eductor kijkt naar alles; van virussen tot tekorten, zwakke punten, allergieën, afwijkingen en voedselovergevoeligheden. Het geeft een verslag van de biologische reactiviteit en resonantie in het lichaam en geeft behoeften aan, disfuncties en kwetsbare plekken. Deze informatie is fundamenteel anders dan die van bijvoorbeeld de röntgenfoto’s, bloedonderzoeken en andere onderzoekmethoden waar de reguliere geneeskunde gewoonlijk gebruik van maakt. SCIO Eductor -informatie zegt iets over de energetische staat waarin het lichaam zich bevindt en over de richting waarin het lichaam zijn energie stuurt.

Moet ik in de SCIO Eductor plaatsnemen?

Nee, de patiënt wordt met de SCIO Eductor verbonden via zachte rubberen banden om hoofd, polsen en enkels. De elektromagnetische signalen worden door deze cybernetische verbinding heen en weer gestuurd. Dit proces is absoluut pijnloos en non- invasief.

Wat gebeurt er na het scannen?

Zijn de niveaus van vitaminen, aminozuren, nutriënten, mineralen, enzymen, natuurlijke suikers, toxinen, hormoonniveaus, spiertonus, ziekte, bacteriën, schimmels, virussen en de gezondheid en balans van de interne organen eenmaal gemeten, dan worden deze vergeleken met een ‘norm’. De resultaten laten niet alleen zien op welke onderdelen – en in hoeverre – het lichaam niet in een gezonde staat is, maar vaak ook waarom. Zo kan een salmonellabesmetting in de jeugdjaren, heel veel later voor problemen verantwoordelijk zijn.

Wordt de SCIO Eductor alleen gebruikt voor het opsporen van problemen?

De SCIO Eductor heeft ook therapeutische mogelijkheden. De SCIO Eductor meet en interpreteert de frequenties van het lichaam. Vervolgens stuurt de SCIO Eductor zijn eigen frequenties op het lichaam af om daar waar nodig de destructieve golfpatronen te neutraliseren. Daarna toont de SCIO Eductor het percentage van de verbetering, de mate waarin het lichaam het proces van revitalisering heeft kunnen oppakken.

Kan de SCIO Eductor worden gebruikt met kinderen?

Juist omdat kinderen vaak niet in staat zijn woorden te geven aan wat ze voelen, is de SCIO Eductor een ideaal instrument. Verbale communicatie speelt hier geen enkele rol. Kinderen met gedragsproblemen hebben vaak baat bij de SCIO Eductor omdat dit instrument onderliggende oorzaken aan het licht kan brengen, zoals voedselintoleranties.

Voor verdere informatie en wetenschappelijke rapporten kijk op www.scio-eductor.nl